Freitag, 31. März 2017


31.3.2017
200 x 200 mm
Enkaustik auf Papier
120 Euro

Donnerstag, 30. März 2017

30.3.2017
200 x 200 mm
Enkaustik auf Papier
120 Euro

Mittwoch, 29. März 2017

29.3.2017
200 x 200 mm
Enkaustik auf Papier
120 Euro

Dienstag, 28. März 2017

28.3.2017
200 x 200 mm
Enkaustik auf Papier
reserviert

Sonntag, 26. März 2017

26.3.2017
200 x 200 mm
Enkaustik auf Papier
120 Euro

Freitag, 24. März 2017

24.3.2017
200 x 200 mm
Enkaustik auf Papier
120 Euro

Donnerstag, 23. März 2017

23.3.2017
200 x 200 mm
Enkaustik auf Papier
reserviert

Mittwoch, 22. März 2017

22.3.2017
200 x 200 mm
Enkaustik auf Papier
reserviert

Montag, 20. März 2017

20.3.2017
200 x 200 mm
Enkaustik auf Papier
reserviert

Sonntag, 19. März 2017

19.3.2017
200 x 200 mm
Enkaustik auf Papier
120 Euro

Samstag, 18. März 2017

18.3.2017
200 x 200 mm
Enkaustik auf Papier
120 Euro

Freitag, 17. März 2017

17.3.2017
200 x 200 mm
Enkaustik auf Papier
120 Euro

Donnerstag, 16. März 2017

16.3.2017
200 x 200 mm
Enkaustik auf Papier
120 Euro

Montag, 13. März 2017

13.3.2017
200 x 200 mm
Enkaustik auf Papier
reserviert

Samstag, 11. März 2017

10.3.2017
200 x 200 mm
Enkaustik auf Japanpapier
reserviert

Donnerstag, 9. März 2017

9.3.2017
210 x 150 mm
Enkaustik auf Papier
120 Euro

Mittwoch, 8. März 2017

8.3.2017
200 x 200 mm
Enkaustik auf Papier
reserviert

Dienstag, 7. März 2017

7.3.2017
200 x 200 mm
Enkaustik auf Papier
120 Euro

Montag, 6. März 2017

6.3.2017
200 x 200 mm
Enkaustikfarben auf Papier
120 Euro