Freitag, 21. April 2017

21.4.2017
200 x 200 mm
Enkaustik auf Papier
120 Euro